Hur använder man PICASSO?
Du får en grundlig utbildning 

Picasso är ett brett system så även om det är lätt att använda så behöver man någon som kan visa, berätta och lära vilka möjligheter som finns i programmet så att ni kan utnyttja programmet på bästa möjliga sätt. 

Vid start  
En bra start – hälften vunnet

Utbildning av Picasso är en naturlig del av en installation och hur man väljer att lägga upp det görs upp individuellt med de olika anläggningarna.
Våra konsulter går tillsammans med ledning och andra nyckelpersoner igenom verksamhetens arbetssätt, affärsområden mm så att systemet får en den bästa grunden för just den anläggningen att bygga vidare på. Konsulten vägleder också i hur systemet byggs upp och används på bästa möjliga sätt utifrån de behov som finns.

Innan drift och under installationstiden får nyckelperson på hotellet utbildning inom sina respektive områden.  Vårt mål är att alla ska känna sig trygga när vi lämnar platsen.

Vi följer upp installationen med extra uppmärksamhet under första månaden och är tillgängliga för alla frågor.
Vidarutbildning
Fräscha upp dina kunskaper

Vidareutbildningarna i Picasso är individuellt anpassade efter användarnas behov. Vi håller kurserna antingen ute hos er eller i våra lokaler.  

Vi kan anordna kurser med generell repetition av Picasso eller dyka djupare ner i specifika områden som ni skulle vilja ha en större kunskap om. Till exempel vår marknadsföring- eller managementmodul.

24 timers support
Hjälpen är nära – hela dygnet

Skulle du trots allt ha funderingar om Picasso eller om driften av hotell- eller restaurangsystem erbjuder Techotel gratis telefon hjälp mellan kl. 9:00 - 17:00 för alla våra kunder, förutsatt att det finns en ledig konsult närvarande.

I krissituationer efter kontorstid är du mer än välkommen att ringa vår jour.  Läs mer om support här